محصولات › بسته های کاری 3: تجهیز آزمایشگاه ها

 

 

وظایف

D1: آزمایشگاههای مجهز

D2: آزمایشگاه مجهز آموزش الکترونیکی.

شرح

برای اجرای دروس ترکیبی ، از جمله تمرینات ، آزمایشگاه ها در دانشگاه های همکار باید به سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز ، از جمله سرورها ، رایانه ها ، چاپگرها و نرم افزارهای فنی مجهز شوند.

فرضیات و خطرات مرتبط

خطرات:

مشکل در انتقال پول به دانشگاه های همکار به دلایل سیاسی.